Kampania jest adresowana do mieszkańców Gdyni.

Do tych spośród nich, którzy ucierpieli z powodu spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży. Ale nie tylko do nich.

Jest adresowana także do tych mieszkańców, którzy mają kontakt z takimi osobami Są ich rodzicami, opiekunami, nauczycielami, lekarzami, duszpasterzami. To od ich wiedzy i postawy zależy,czy zostaną one  otoczone właściwą opieką.

Kampania poświęcona jest  jednak nie tylko osobom, u których występują poalkoholowe  problemy. Poświęcona jest także tym, którzy jeszcze się nie urodzili i mają szansę uniknąć tych problemów, jeśli ich matki nie będą spożywały alkoholu w czasie ciąży. Czy tak się stanie, zależy nie tylko od samych matek, ale również od osób z ich otoczenia. Od najbliższych i znajomych, którzy nie będą częstować alkoholem, od lekarzy, którzy poinformują, jak działa alkohol na rozwijające się dziecko

oraz od wielu innych osób, które będą szerzyć wiedzę o wpływie alkoholu na dziecko w łonie matki.

A wiedza ta jest bardzo potrzebna. Długo bowiem sądzono,że łożysko chroni dziecko przed wpływem alkoholu i że małe jego dawki nie są dla dziecka szkodliwe. Okazało się, że jest inaczej.

Alkohol przenika przez łożysko i może (nawet w niewielkich dawkach) wywoływać liczne wady.

Najpoważniejszym skutkiem toksycznego działania alkoholu na rozwijające się dziecko w łonie matki jest FAS ( FETAL ALCOHOL SYNDROME ) czyli ALKOHOLOWY  ZESPÓŁ PŁODOWY.

Ilu  ludzi w Polsce cierpi z powodu FAS – nie wiadomo. Statystyki milczą na ten temat.

Szacuje się, że co roku w Polsce na 1000 żywo urodzonych dzieci, troje  rodzi się z  pełnoobjawowym  FAS. Przyjmuje się, że dzieci z różnymi postaciami poalkoholowego uszkodzenia płodu (FASD) jet dziesięć razy więcej.

Poalkoholowe uszkodzenia nie mijają z wiekiem, wręcz przeciwnie. Jeśli w porę nie pomoże się dzieciom, ich problemy pogłębiają się. Ulu mamy w Polsce dorosłych dotkniętych poalkoholowymi problemami – też nie wiadomo. Jeśli weźmie się pod uwagę poziom spożycia alkoholu w Polsce, to okaże się, że dzieci i dorosłych z takimi problemami jest niemało.

W Polsce wiele uwagi poświęcono dotąd różnym problemom związanym z alkoholem. Terminy: uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików, funkcjonują od dawna w świadomości społecznej.

O problemach osób dotkniętych FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami mówi się dopiero od kilku lat.

Na razie w niewielu miastach w Polsce dzieci z takimi problemami mogą uzyskać kompleksową pomoc. Jednym z tych miast jest Gdynia. W 2009 roku przeprowadzono w Gdyni cykl szkoleń na ten temat. W ich wyniku w 2010  roku powstał  Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin i Dzieci z FAS.  Funkcjonuje on  w strukturze Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”.

Jedna placówka nie jest jednak w stanie  rozwiązać w skali miasta problemów związanych ze skutkami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Trzeba tu dodać, że często sądzi się, iż dzieci z FASD rodzą  tylko kobiety uzależnione od alkoholu. To nie jest prawda.

Dziecko z poalkoholowymi zaburzeniami może urodzić każda kobieta ( nawet pijąca okazjonalnie), jeśli spożywa alkohol w czasie ciąży.

Wiadomo już dziś, że dla rozwijającego się dziecka nawet niewielka ilość alkoholu jest niebezpieczna.  Z prowadzonych zaś badań wynika, że co trzecia kobieta w Polsce piła alkohol w czasie ciąży.

Kampania „FAS  STOP” ma więc dwa cele:

* zmniejszenie ilości dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w łonie matki,

* pomoc osobom, u których występują poalkoholowe zaburzeniami.

Cele kampanii można będzie osiągnąć, jeśli włączą się w nią wszyscy ludzie dobrej woli, a zwłaszcza pracownicy służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, przedstawiciele kościołów i środków masowego przekazu.

Razem możemy sprawić, że mniej dzieci będzie narażonych na kontakt z alkoholem w łonie matki , a życie dzieci i dorosłych, którzy ucierpieli z powodu alkoholu  stanie się łatwiejsze.